Lom Tisová

Kamenolom Tisová u Domažlic vyrábí frakce jako podkladní vrstvy pro stavby.

Kamenolom Tisová u Domažlic vyrábí frakce 0/4, 4/8, 8/11, 8/16 a 11/22 pro obalovny, frakce 4/8, 8/16 a 11/22 pro betonárny a široké frakce 0/32, 0/63 jako podkladní vrstvy pro stavby. Frakce 0/32 má osvědčení od ČD pro dodávky na kolejové lože. Vyráběný frakční sortiment splňuje požadavky na drcené kamenivo dle evropských norem ČSN EN. Takto vyrobeným kamenivem jsou zásobovány betonárny,obalovna a stavby v regionu Kdyně – Domažlice – H.Týn.

 

Lom Tisová
345 01 Tisová u Domažlic

Vedoucí lomu: Jiří Šrámek
tel: 379 788 214
mob: 602 284 103

Manager odbytu: Bc.František Hlaváč
tel: 602 427 189